صدور بلیت به قاره آمریکا:

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید. 88541753